Tag Archives: thành ngữ

Cause and effect

Nếu như trong bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về câu thành ngữ “You reap what you sow” của người Anh với ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ nhân – quả thì hôm nay, các bạn tiếp tục cùng tìm hiểu về những từ và cụm từ trong tiếng Anh được ...

To bat a thousand

Idiom Definition: “to bat a thousand” to have a perfect record Idiom Scenario 1: The teacher is congratulating the student on her perfect attendance this semester. The student has been on time and has attended every class for the entire semester. The teacher tells the student… “You have batted a thousand this semester. Well done!” Idiom Scenario 2: Bill is having a ...