Thành ngữ

Thành ngữ: ‘Cut me some slack’

Trong một cuộc phỏng vấn về đời tư của mình, tổng thống Barack Obama đã nói rằng: “If I tell her, ’’Sweetie, we’ve got game 5 of the NBA finals on, she’s willing to cut me a little slack.” Bạn có hiểu ý của vị tống thống là gì không? Thành ngữ cut me a little slack ...

As easy as a pie

Người Việt Nam có câu “Dễ như ăn cháo” còn người Anh cũng có một câu có ý nghĩa tương tự như vậy “As easy as a pie” Câu này có ý nói rằng một việc gì đó rất dễ, dễ đến nỗi trẻ con cũng làm được. Người Anh sử dụng rất nhiều cấu trúc ...

Better safe than sorry

Nhiều người có thói quen làm gì cũng hết sức tỉ mỉ và luôn chuẩn bị mọi kế hoạch phòng bị tối ưu. Nếu có ai chê cười hay góp ý, những người “cẩn thận” này có thể sẽ trả lời bằng một câu thành ngữ quen thuộc: “Better safe than sorry”. Nghĩa tương đồng ...

Cause and effect

Nếu như trong bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về câu thành ngữ “You reap what you sow” của người Anh với ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ nhân – quả thì hôm nay, các bạn tiếp tục cùng tìm hiểu về những từ và cụm từ trong tiếng Anh được ...

To bat a thousand

Idiom Definition: “to bat a thousand” to have a perfect record Idiom Scenario 1: The teacher is congratulating the student on her perfect attendance this semester. The student has been on time and has attended every class for the entire semester. The teacher tells the student… “You have batted a thousand this semester. Well done!” Idiom Scenario 2: Bill is having a ...

There are many possible ways to achieve a goal

Một bài toán có thể có nhiều cách giải Để đạt được mục tiêu có rất nhiều cách. Bạn có thể dùng cách này hay cách khác; đi theo con đường này hay con đường khác để hướng tới cái đích phía trước – there are many possible ways to achieve a goal. Hãy cùng xem xét ...