Cách phát âm ‘..ed’ trong tiếng Anh

Đọc tiếng Anh thì các âm cuối rất quan trọng. Ví dụ như thêm ed đọc là t,d,….

Khi ta nghe người Anh nói, các âm đó hầu như ko có, chỉ trừ khi nó ở cuối câu. Có phải như vậy ko các bạn? Hay họ đọc nhanh quá, ta không nghe được. Dưới đây sẽ là lời giải cho bạn: *Cách đọc ” ed ” khi thêm vào sau động từ (ở thời quá khứ) a. Đọc là tờ nếu trước ed có c, f, k, p,x,s,sh ,ch ví dụ: cooked, stopped, brushed, fixed, missed …vv b. đọc là id nếu trước có t hay d ví dụ : wanted, separated, divided c. đọc là đờ nếu sau các chữ cái khác ví dụ played, opened… vvcach-phat-ed-trong-tieng-anh

* Cách phát âm của -s/es sau động từ( khi ta chia theo thì hiện tại đơn) – đọc là /s/ (xờ) khi đọc khép 2 hàm răng kết hợp với lưỡi để phát âm gió ra chứ ko đọc thành tiếng với những động từ kết thúc bằng /p, k, t, f / ví dụ : cooks , stops , forgets , lets… – đọc là /iz /( i dờ) với những động từ kết thúc là ch, sh, ss , z ,x, ge, ce,s vd : wishes , changes( chên tri dờ ), finishes( phi nít shi dờ) * đọc là /z/ ( dờ ) nếu động từ tận cùng là những chữ cái khác ví dụ: masters, finds…

Lưu ý: Cách viết này thực ra chỉ để dễ đọc chứ thực chất những chữ cái cuối được liệt kê ở trên là những chữ trong phiên âm( giống mục phiên âm trong từ điển ) may mắn thay phần lớn giống chữ cái tiếng việt của mình Bởi vậy có những từ ko theo qui tắc trên để đọc : Ví dụ: laugh phiên âm là / la: f / –> chữ cuối trong từ phiên âm là f bởi vậy khi chia thành laughs thì-s đọc là /s/ chứ không đọc là /z / như theo qui tắc trên. Hơn nữa những động từ bản thân nó kết thúc bằng chữ “e” khi đọc nó được coi là e câm, vì vậy ko tính đến sự có mặt của nó, chuyển sang chữ cái trước nó để tùy trường hợp mà đoc. ví dụ make khi chia thành makes thì coi như kết thúc bằng chữ k do đó đuôi-s đọc là /s/

blogtienganh

Trả lời