Cách nhấn trọng âm của từ


Khi biết cách nhấn đúng trọng âm của từ thực sự giúp bạn nói tiếng Anh dễ dàng và có một giọng điệu giống người bản ngữ hơn!
Trong bài học này, các bạn hãy nhớ rằng từ được nhấn trọng âm trong tiếng anh sẽ được phát âm cao hơn, dài hơn và mạnh hơn; và dưới đây là các quy tắc để nhấn đúng trọng âm của từ:

1. Với những từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 khi là tính từ và danh từ; rơi vào âm tiết thứ 2 khi là động từ

2. Từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên

3. Từ kết thúc bằng đuôi IC, TION, LITY thì trọng âm rơi vào âm tiết trước đó

4. Từ có tiền tố RE, DE, I thì trọng âm rơi vào âm tiết sau đó

5. Từ có 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm tiền tố/ hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết gốc

6. Với vài hậu tố đặc biệt thì trọng âm rơi vào ngay âm tiết chưa hậu tố đó

7. Các tnhs từ có tận cùng ATE, ISE, ARY, OUS sẽ có trọng âm nhấn vào âm tiết đứng trước đó 2 âm

Nguồn: mạng