Better safe than sorry

Nhiều người có thói quen làm gì cũng hết sức tỉ mỉ và luôn chuẩn bị mọi kế hoạch phòng bị tối ưu. Nếu có ai chê cười hay góp ý, những người “cẩn thận” này có thể sẽ trả lời bằng một câu thành ngữ quen thuộc: “Better safe than sorry”. Nghĩa tương đồng trong tiếng Việt là gì?

better-safe-sorry

Lần đầu tiên câu thành ngữ này xuất hiện là trong tác phẩm “Rory O’More” (1837) của nhà tiểu thuyết người Ai-len Samuel Lover (1797-1868) và lần đầu tiên được sử dụng ở Mỹ là trong tác phẩm “Murder at the Hunting Club’ (1932) của M. Plum.

Better safe than sorry có nghĩa là thà cẩn thận một chút còn hơn là mạo hiểm để rồi mắc một sai lầm lớn khiến sau này phải hối tiếc. Safe trong câu tục ngữ này chỉ sự cẩn thận (carefulness) còn sorry muốn nói đến sự tiếc nuối khi phạm phải sai lầm (mistake) vì đã không cẩn thận.

Có thể sự cẩn thận sẽ khiến bạn cảm thấy không cần thiết hoặc phải vất vả hơn nhưng đó là điều bạn nên làm để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra.

* I’ll hold the ladder while you climb up. Better safe than sorry.
(Tớ sẽ giữ thang trong lúc cậu leo lên nhé. Cẩn tắc vô ưu mà).

* Concerned about the transmission of the fax, I had to send it again, better safe than sorry.
E ngại về việc trục trặc khi gửi bản fax, tôi đã phải gửi lại 1 lần nữa, cẩn thận vẫn hơn).

* I’m not taking any short-cuts. Better safe than sorry.
(Tôi chẳng bao giờ đi đường tắt cả. An toàn là trên hết).

Đôi khi sự cẩn trọng còn thể hiện ở việc bạn chuẩn bị đối đầu với những sự việc có thể sẽ xảy ra trong tương lai như thế nào, có thể đó chỉ là những thay đổi của thời tiết như nắng, mưa:

A: Should I bring my umbrella?
(Con có nên mang theo ô không mẹ?)

B: Better safe than sorry. (
Cẩn tắc vô ưu con ạ).

A: Okay. I’ll go get it.
(Vâng, thế con sẽ mang theo ô vậy).

Better safe than sorry còn có rất nhiều cách nói đồng nghĩa khác như Better sure than sorry, Better be safe than sorry, It is better to be safe than sorry hoặc Better be sensible than sorry…nhưng tất cả những câu tục ngữ này muốn gửi tới một thông điệp “sự thận trọng luôn được đánh giá cao hơn sự liều lĩnh”.

Trả lời